Илмий кенгашга топшириладиган ҳужжатлар рўйхати

1

Диссертация бажарилган муассасанинг диссертацияни ҳимояга қабул қилиш ҳақидаги мурожаати.

1

2

Изланувчи тўғрисидаги объектив-маълумотнома ва унинг электрон шакли ёзилган СD-диск.

3

Изланувчининг олий таълим муассасасини битирганлиги тўғрисидаги дипломи нусхаси.

3

4

Фан номзоди, фалсафа доктори (PhD) ёки унга тенглаштирилган бошқа илмий даража дипломининг нусхаси (фан доктори (DSc) илмий даражасига талабгор учун).

5

Малакавий имтиҳонларни топширганлиги ҳақидаги гувоҳномалар (фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига талабгор учун).

5

6

Илмий натижаларнинг амалиётга жорий этилганлиги тўғрисида маълумотномалар.

7

Диссертация бажарилган муассасанинг хулосаси.

7

8

Диссертация муҳокама қилинган ташкилотлар хулосалари (агар мавжуд бўлса).

9

Изланувчининг диссертация бажарилган муассаса томонидан тасдиқланган илмий ишлари рўйхати, асосий илмий ишлари нусхалари.

9

10

Илмий раҳбар (маслаҳатчи)нинг тақризи.

11

Фан доктори (DSc) илмий даражасига талабгор учун фан номзоди ёки фалсафа доктори (PhD) ёхуд унга тенглаштирилган бошқа илмий даража диссертацияси автореферати.

11

12

Ҳаммуаллифликдаги илмий ишларни диссертацияга тўла ёки қисман киритиш учун ҳаммуаллифларнинг ёзма равишда билдирган розилиги.

13

Диссертация ва диссертация автореферати.

13