Scientific Seminar Working Group

Karimov Komiljon Khamidovich (Chair)
Karimov Farhod Pulatovich (Deputy Chair)
Rashitova Nilufar Khatambaevna (Secretary)
Abduraupov Rustam Ramzovich
Murodova Khusniya Muhiddinovna
Khakimova Nilufar Shukhratovna
Alimov Behzod Ulugbekovich
Mikhailov Natali Solveig
Ibragimov Dilshod Alisherovich
Ibragimova Dildora Karimjonovna
Xaldarov Zamon Atabaevich
Alimukhamedova Nargiza Batirdjanovna
Buzurukov Bilol Iskandarkhonovich
Malvicini Peter George
Kholmuminov Shukhrat Shayzakovich