Scientific Council Members

DSc, prof. Islamov Bakhtiyor Anvarovich (Chair)
DSc Askarov Zokhidjon Vaitkhanovich (Deputy Chair)
Assoc. Prof. Rikhsiboev Ikrom Mirzarustamovich (Secretary)
DSc, prof. Muradova Khusniya Mukhiddinovna
DSc Yusupov Khakhramon Ahmedovich
DSc, prof. Sirajiddinov Nishanbay
DSc Karimov Farhod Pulatovich
DSc Yuldashev Oybek Bekhzadovich
DSc Azam Sardor Erkin
DSc Clark Michael
DSc Alimukhamedova Nargiza Batirdjanovna