Тасдиқланган фалсафа доктори (PhD) даражаси

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси тадқиқотчиси Гафуров Анвар Базарбаевичнинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражаси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси томонидан тасдиқланди. Гафуров Анвар Базарбаевичга PhD дипломи Тошкент халқаро Вестминстер унисерситети (ТХВУ) ректори томонидан тантанали топширилди.

Гафуров Анвар Базарбаевичнинг диссертация иши “Кўмир саноати корпоратив бошқарувида ахборотлаштириш тизимини такомиллаштириш” мавзусида бўлиб, 08.00.13 – “Менежмент” ихтисослиги бўйича ТХВУ ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.22/30.12.2019.I.85.01 рақамли Илмий кенгашида 2021 йил 5 май куни ҳимоя қилинган.


Нашр этиш   E-mail